ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Biyoetik açıdan hayvanat bahçeleri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(3): 139-140 | DOI: 10.5505/tjob.2018.30592

Biyoetik açıdan hayvanat bahçeleri

Oğulcan Görgeç
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Hayvanat Bahçeleri, Ekoloji, Bilinç, Etik

Zoos in terms of bioethics

Oğulcan Görgeç
Department of Biology, Ankara University, Ankara, Turkey

Keywords: Zoos, Ecology, Consciousness, Ethic

Oğulcan Görgeç. Zoos in terms of bioethics. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(3): 139-140

Sorumlu Yazar: Oğulcan Görgeç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale