ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 147-148

Editörden

N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: editörden, editörden, editörden

Editorial

N. Yasemin Yalım
Department of Medical Ethics and History, School of Medicine, Ankara University

Keywords: editorial, editorial, editorial

N. Yasemin Yalım. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 147-148

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale