ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Devran Bebek - Final [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 96-96 | DOI: 10.5505/tjob.2017.29494

Devran Bebek - Final

N. Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Tıp etiği, vaka analizi, özerklik, zarar vermeme

Baby Devran-Finale

N. Yasemin Yalım
Department of Medical History and Ethics, School of Medicine, Ankara University

Keywords: Medical ethics, case discussion, autonomy, non-maleficence

N. Yasemin Yalım. Baby Devran-Finale. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(2): 96-96

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale