ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve damgalanma [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(3): 149-153 | DOI: 10.5505/tjob.2014.29491

Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve damgalanma

Aslıhan Akpınar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, damgalanma, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim

Stigma and discrimination based on sexual orientation and gender identity

Aslıhan Akpınar
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of History of Medicine and Medical Ethics

Keywords: discrimination, stigma, gender identity, sexual orientation

Aslıhan Akpınar. Stigma and discrimination based on sexual orientation and gender identity. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(3): 149-153

Sorumlu Yazar: Aslıhan Akpınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale