ISSN 2148-5917
Volume : 1 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Türkiye’de evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulamalarının mevzuat içindeki tarihsel değişimi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(3): 154-176 | DOI: 10.5505/tjob.2014.29392

Türkiye’de evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulamalarının mevzuat içindeki tarihsel değişimi

Mustafa Çoban1, Afsun Ezel Esatoğlu2, Mustafa Cumhur İzgi3
1Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Programı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Abd, Antalya

AMAÇ: Demokratik hukuk devletlerinde sağlık hizmetlerinin sunumu ve organizasyonu, mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de evde sağlık ve bakım uygulamalarının tarihsel süreç içerisindeki mevzuat açıdan değişimi incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Türkiye’de 7 Şubat 1921 tarihinden 31 Ocak 2012 tarihine kadar yayınlanan 28190 Resmî Gazete evde sağlık ve bakım uygulamaları anahtar kelimeler kullanılarak taranmıştır. Taramada saptanan mevzuat metinleri, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.
BULGULAR: Evde sağlık ve bakım uygulamalarının yer aldığı mevzuatta, 123 düzenleme saptanmıştır. Türkiye’de ilk kez Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK) Tatbikatına Dair Tamim’de “ev ziyareti” kavramı ile mevzuatta evde sağlık ve bakım uygulamaları başlamıştır. Evde sağlık bakım hizmetlerine özel çıkartılmış ilk mevzuat, 2005 yılında yayınlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik’tir.
SONUÇ: Türkiye’de evde sağlık ve bakım uygulamaları yeni bir uygulama biçimi olmayıp temelleri Cumhuriyetin ilk dönemlerine dayanmaktadır. Toplumsal değişime paralel olarak evde sağlık ve bakım uygulamalarında kavramsal ve içeriksel bir değişim yaşanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evde Bakım, Ayaktan Bakım, Yasal Düzenleme

Historical evolution of home care applications in legislative base in Turkey

Mustafa Çoban1, Afsun Ezel Esatoğlu2, Mustafa Cumhur İzgi3
1Gazi University,ınstitute Of Social Sciences, Health Management Programme, Ankara
2Ankara University, Faculty Of Health Sciences, Health Management Department, Ankara
3Akdeniz University, Faculty Of Medicine, History Of Medicine And Ethics Department, Antalya

OBJECTIVE: In democratic states governed by the rule of law, the health services are carried out in the frame of legal regulations. In this study, variations in applcations on health at home and home care services in legislative base have been investigated. These gazzettes were investigated
METHODS: Totally 28190 official gazzette published from the date of 7th February 1921 to 31 th January 2012 was studied. Health at home and home care applications were used as keywords during the search. The texts in these official gazzetes were studied with using the content analysis method.
RESULTS: It was found totally 123 legal regulations that include this research keywords “health at home” and “home care”. In Turkey, home care applications were started firstly with the term of "home visit” in Public Health Law – (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK) Tatbikatına Dair Tamim) in 1930. The first legal regulation specially focused on home care services was come into force in 2005.
CONCLUSION: The concept of homecare services and health at home is not a new approach because the history of these concepts based on the early date of Republic of Turkey. In paralell with evolution in society, home care applications have been also improved in matter and in manner in conceptual base

Keywords: Home Care, Ambulatory Care, Legislation

Mustafa Çoban, Afsun Ezel Esatoğlu, Mustafa Cumhur İzgi. Historical evolution of home care applications in legislative base in Turkey. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(3): 154-176

Sorumlu Yazar: Mustafa Çoban, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale