ISSN 2148-5917
Volume : 8 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
İmecan ya da Abartılı Bir “Bebek Kimin” Vakası [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(3): 160-163 | DOI: 10.5505/tjob.2021.26818

İmecan ya da Abartılı Bir “Bebek Kimin” Vakası

Selim Kadıoğlu, Gülay Halidi
Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik AD Adana-Türkiye

Anahtar Kelimeler: Üremeye yardımcı uygulamalar, üreme sağlığı hakkı, nesep, ahlak ve etik

Child of the Whole Family or an Exaggerated “Whose Baby” Case

Selim Kadıoğlu, Gülay Halidi
Çukurova University Department of Medical Ethics and History of Medicine. Adana-Turkey

Keywords: Assisted reproductive technology, reproductive health right, lineage, morality and ethics

Selim Kadıoğlu, Gülay Halidi. Child of the Whole Family or an Exaggerated “Whose Baby” Case. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(3): 160-163

Sorumlu Yazar: Selim Kadıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale