ISSN 2148-5917
Volume : 1 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Devlet / İktidar pozitif hakları belirleyebilir mi? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(4): 220-222 | DOI: 10.5505/tjob.2014.25744

Devlet / İktidar pozitif hakları belirleyebilir mi?

Şükrü Keleş
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: hak, heteroseksizm, heteronormativizm

State / Power can identify positive rights?

Şükrü Keleş
Ankara University Institute Of Health Sciences Faculty Of Medicine, Department Of Medical History And Ethics, Ankara, Turkey

Keywords: rights, heterosexism, heteronormativizm

Şükrü Keleş. State / Power can identify positive rights?. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(4): 220-222

Sorumlu Yazar: Şükrü Keleş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale