ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Uyum Bozucu Gündüz Düşleri: Psikiyatri Etiği Açısından Yaklaşım [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(3): 120-122 | DOI: 10.5505/tjob.2022.21033

Uyum Bozucu Gündüz Düşleri: Psikiyatri Etiği Açısından Yaklaşım

Zeynep Kamak Sürmen
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencisi, Trabzon

Anahtar Kelimeler: Uyum bozucu gündüz düşleri, etik problemler, sağlık iletişiminde sosyal medya kullanımı

Ethical Approach to Maladaptive Daydreaming

Zeynep Kamak Sürmen
Karadeniz Technical University Faculty Of Medicine, Trabzon

Keywords: Maladaptive daydreaming, ethical problems, Use of social media in health communication

Zeynep Kamak Sürmen. Ethical Approach to Maladaptive Daydreaming. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(3): 120-122

Sorumlu Yazar: Zeynep Kamak Sürmen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale