ISSN 2148-5917
Volume : 8 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Bilimsel Çalışma İlkeleri, Etik ve Kanıta Dayalı Tıp [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(3): 154-159 | DOI: 10.5505/tjob.2021.19970

Bilimsel Çalışma İlkeleri, Etik ve Kanıta Dayalı Tıp

Özlem Orhan1, Hüseyin Emre Tepedelenlioglu2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Şanlıurfa
2Çankırı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Çankırı, Türkiye

İnsanlığın başlangıcından bugüne nesnesi ve öznesi insan olan hekimlik mesleği, uygulamada etik kuralların benimsendiği, araştırmalarda etik dışı davranışların en çok göze battığı ve kuralların getirildiği alandır. Bu bağlamda hekimin araştırma ve yayın etiği ilkeleri açısından bilgilenmesi ve uygulamalarına yansıtması beklenir. Araştırma ve yayın etiği ilkeleri ihlalinin çoğu kez bu konudaki değerlerin bilgisizliğinden kaynaklandığı gözlenmektedir. Araştırıcının uzmanlık alanında yetkinliği kadar değer sistemi de önemlidir. Amacımız kanıta dayalı bilimsel araştırmalarda uyulması gereken ilkeler ve önemli etik noktaları vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel çalışma ilkeleri, etik; kanıta dayalı tıp

Scientific Study Principles, Ethics and Evidence-Based Medicine

Özlem Orhan1, Hüseyin Emre Tepedelenlioglu2
1Harran University Faculty Of Medicine, Department Of Orthopedia And Traumatology, Şanlıurfa, Turkey
2Çankırı Devlet Hastanesi, Department Of Orthopedia And Traumatology, Çankırı, Turkey

Since the beginning of humanity until the present time, the discipline of medicine is in the area of the profession, of which is the object and subject is human, both embraced and violated ethical virtues in practice, and the rules are made for. At this aspect, it is expected that physician is acknowledged about the principles of scientific research with publication ethics and reflect to the applications. It is observed that the violation of the principles of scientific research with publication ethics is mostly originated from the lack of knowledge about these values. Researcher’s value system is at least as important as competence. We aimed to emphasize most important aspects stringent for the scientific researches.

Keywords: Scientific study principles, ethics; evidence-based medicine

Özlem Orhan, Hüseyin Emre Tepedelenlioglu. Scientific Study Principles, Ethics and Evidence-Based Medicine. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(3): 154-159

Sorumlu Yazar: Özlem Orhan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale