ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(1): 1-1

Editörden

Gürkan Sert
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, İstanbul


Editorial

Gürkan Sert
Marmara University, School of Medicine, Basic Medical Science, Istanbul


Gürkan Sert. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(1): 1-1

Sorumlu Yazar: Gürkan Sert
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale