ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Biyoetik Kongresi, Mersin-2018 [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 143-144 | DOI: 10.5505/tjob.2017.15870

Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Biyoetik Kongresi, Mersin-2018

Abdullah Yıldız, Ayşe Kurtoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Türkiye Biyoetik Derneği, Ulusal Biyoetik Kongresi, Biyoetik

Turkish Bioethics Association IX. National Bioethics Congress, Mersin-2018

Abdullah Yıldız, Ayşe Kurtoğlu
Department Of History Of Medicine And Ethics, Faculty Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

Keywords: Turkish Bioethics Association, National Bioethics Congress, Bioethics

Abdullah Yıldız, Ayşe Kurtoğlu. Turkish Bioethics Association IX. National Bioethics Congress, Mersin-2018. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 143-144

Sorumlu Yazar: Abdullah Yıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale