ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Kişilerin Sağlık Verilerini Paylaşmaya Zorlanması Bağlamında Medula Genelgesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(4): 164-166 | DOI: 10.5505/tjob.2022.15010

Kişilerin Sağlık Verilerini Paylaşmaya Zorlanması Bağlamında Medula Genelgesi

Tutku Gülce Altundağ
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Kişisel veri, HIV, sağlık verisi, özel hayat, Medula

Circular About the Medula in the Context of Forcing People to Share Health Data

Tutku Gülce Altundağ
İstanbul Bilgi University

Keywords: personal data, HIV, health data, private life, Medula

Tutku Gülce Altundağ. Circular About the Medula in the Context of Forcing People to Share Health Data. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(4): 164-166

Sorumlu Yazar: Tutku Gülce Altundağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale