ISSN 2148-5917
Volume : 8 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Obezite ile Yaşayan Bireylerin Özerkliği [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(2): 100-113 | DOI: 10.5505/tjob.2021.10337

Obezite ile Yaşayan Bireylerin Özerkliği

Şenol Yıldız1, Nurdan Kırımlıoğlu2
1Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Beslenme ve Diyet Danışmanlığı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD, Eskişehir

Obezite, son 50 yılda üç kat artarak 650 milyondan fazla kişiyi etkilemiştir. Küresel çapta yaygınlık göstererek pandemi haline gelen obezitenin radikal tedavi seçenekleri sınırlıdır. Günümüzde obezitenin de dâhil olduğu sağlık araştırmalarının odağı özerkliktir. Çalışmamızda özerkliğin kesin bir tanımını benimsemek yerine, özerkliğin çoklu tanımları dikkate alınarak obezitede özerkliğin çeşitli faktörler tarafından nasıl etkilenip yorumlandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Obezitenin önlenmesi konusunda sorumluluk ya bireylere ya da halk sağlığına yönelik politikaları nedeniyle hükümete yüklenmektedir. Sorumluluğu bireylere yükleyenler, obezitenin damgalayıcı yönünü güçlendirirken hükümeti sorumlu tutanlar obezite ile yaşayan bireylerin özerkliğini zedelemektedir. Özerkliğin kaybedilebileceği durumlarda çözüm daha fazla özerklik sağlamaktan geçmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özerklik, özerkliğe saygı, ilişkisel özerklik, obezite; vücut ağırlığı; dürtme

Autonomy of Individuals Living with Obesity

Şenol Yıldız1, Nurdan Kırımlıoğlu2
1Eskişehir Metropolitan Municipality, Social Services Department, Nutrition and Diet Consultancy, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Medical History and Ethics, Eskişehir

Obesity has tripled in the last 50 years, affecting more than 650 million people. Radical treatment options for obesity, which has become a global pandemic, are limited. Today, the focus of health research, including obesity, is autonomy. In our study, instead of adopting an absolute definition of autonomy, it was aimed to determine how autonomy in obesity is affected and interpreted by various factors by taking into account multiple definitions of autonomy. Responsibility for the prevention of obesity is placed either on individuals or on the government due to its policies towards public health. While those who put the responsibility on individuals strengthen the stigmatizing aspect of obesity, those who hold the government responsible undermine the autonomy of individuals living with obesity. In cases where autonomy may be lost, the solution lies in providing more autonomy.

Keywords: Autonomy, respect for autonomy, relational autonomy, obesity, body weight; nudging

Şenol Yıldız, Nurdan Kırımlıoğlu. Autonomy of Individuals Living with Obesity. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(2): 100-113

Sorumlu Yazar: Nurdan Kırımlıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale