ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
İoanna Kuçuradi: Çağın olayları arasında Don Kişotça da olsa bir şeyler yapmak [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(2): 131-132 | DOI: 10.5505/tjob.2014.09797

İoanna Kuçuradi: Çağın olayları arasında Don Kişotça da olsa bir şeyler yapmak

Gülriz Uygur
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anahtar Kelimeler: İoanna Kuçuradi: Çağın olayları arasında Don Kişotça da olsa bir şeyler yapmak

Ioanna Kuçuradi: Among the Events of the Era Doing Something Even As Quixotic

Gülriz Uygur
Ankara University Faculty of Law

Keywords: İoanna Kuçuradi: Çağın olayları arasında Don Kişotça da olsa bir şeyler yapmak

Gülriz Uygur. Ioanna Kuçuradi: Among the Events of the Era Doing Something Even As Quixotic. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(2): 131-132

Sorumlu Yazar: Gülriz Uygur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale