ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(1): 1-2

Editörden

Neyyire Yasemin Yalım
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı


Editorial

Neyyire Yasemin Yalım
Ankara University School of Medicine Department of Medical History and Ethics


Neyyire Yasemin Yalım. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(1): 1-2

Sorumlu Yazar: Neyyire Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale