ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Bugün günlerden Şeyhmus [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 186-188 | DOI: 10.5505/tjob.2017.07741

Bugün günlerden Şeyhmus

N. Yasemin Yalım1, L. Selma Koşan2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi

Anahtar Kelimeler: Vaka analizi, etik, anlatı

Today is Şeyhmus

N. Yasemin Yalım1, L. Selma Koşan2
1Department of Medical History and Ethics, Ankara University School of Medicine
2Department of Food and Feed, Ministry of Food Agriculture and Livestock Erzurum Provincial Directorate

Keywords: Case report, ethics, narrative

N. Yasemin Yalım, L. Selma Koşan. Today is Şeyhmus. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 186-188

Sorumlu Yazar: N. Yasemin Yalım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale