ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(4): 123-123

Editörden

Selim Kadıoğlu
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anahtar Kelimeler: dergi, editör, biyoetik

Editorial

Selim Kadıoğlu
Çukurova University Medical School

Keywords: journal, editor, bioethics

Selim Kadıoğlu. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(4): 123-123

Sorumlu Yazar: Selim Kadıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale