ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Acilde Bir Kadına Yönelik Şiddet Olgusu Yönetimi Vakası: Ne yapıldı? Ne oldu? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 175-176 | DOI: 10.5505/tjob.2018.06978

Acilde Bir Kadına Yönelik Şiddet Olgusu Yönetimi Vakası: Ne yapıldı? Ne oldu?

Arif Hüdai Köken
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: kadına yönelik şiddet, şiddet yönetimi, acil tıp, etik

The Management of a “Violence Against Women Case” in Emergency Unit: What was done? What happened?

Arif Hüdai Köken
Ahi Evran University Faculty of Medicine, History of Medicine And Ethics Department

Keywords: violence against women, violence management, emergency medicine, ethics

Arif Hüdai Köken. The Management of a “Violence Against Women Case” in Emergency Unit: What was done? What happened?. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 175-176

Sorumlu Yazar: Arif Hüdai Köken, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale