ISSN 2148-5917
Türkiye Biyoetik Dergisi
Turing Testi Işığında Düşüncenin Multidisipliner İncelemesi III [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 183-192 | DOI: 10.5505/tjob.2018.06078

Turing Testi Işığında Düşüncenin Multidisipliner İncelemesi III

Esra Bengü Avaner
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Anahtar Kelimeler: Turing Testi, yapay zeka, makine öğrenmesi, CAPTCHA, düşünce

Multidisciplinary Approach to Thought Through the Turing Test III

Esra Bengü Avaner
Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Keywords: Turing Test, artificial intelligence, machine learning, CAPTCHA, thought

Esra Bengü Avaner. Multidisciplinary Approach to Thought Through the Turing Test III. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 183-192

Sorumlu Yazar: Esra Bengü Avaner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale