ISSN 2148-5917
Volume : 7 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Covid-19 Pandemisinin Su Ürünleri Sektörüne Etkileri: Kısa Değerlendirme [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(3): 162-167 | DOI: 10.5505/tjob.2020.06025

Covid-19 Pandemisinin Su Ürünleri Sektörüne Etkileri: Kısa Değerlendirme

Ercüment Genç1, Doğukan Kaya1, Mustafa Altuğ Atalay2, Mahir Kanyılmaz2
1Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Dışkapı, Ankara
2Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Lodumlu, Ankara

Covid-19 pandemisinin küresel etkileri insanoğlunun normalini bozmuştur. Bu olağanüstü rutinden uzaklaşma döneminde; tarım ve gıda sektörü oldukça hassas ve stratejik bir konuma ulaşmıştır. Güvenli gıda üretimi ve tüketiminin sağlanması için üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinin aksamaması gerektiği anlaşılmıştır. Tarım ve gıda sektöründe Covid-19’un etkileri; hastalık ve bulaşma riskini en az seviyede tutabilmek adına uygulanan hijyen ve sanitasyon kurallarının arttırılması sonucunda pazar talebinin düşmesiyle kendini göstermiştir. Tarımın sularda yürütülen kısmını oluşturan su ürünleri yetiştiriciliği ve hatta avcılığı da bu küresel krizden doğrudan zarar görmüştür. Sağlıklı olmak ve yaşamsal faaliyetleri devam ettirmek için tüketime sunulan gıda maddeleri arasında biyolojik değeri yüksek protein ve yağ içeren sucul hayvansal organizmaların birincil düzeyde önem taşıyan stratejik ürünler oldukları bilimsel olarak ispatlanmıştır. Artan dünya nüfusunun nitelikli besin kaynağına erişiminin sınırlandırılmasının yaratacağı katastrofik etkiler göz önüne alınarak su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğinin tarım sektörü içinde bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak geliştirilmesi gerekmektedir. Covid-19 süreci insanlığa gıda etiği ve güvencesinin ancak sorumlu yetiştiricilik uygulamaları ile mümkün olabileceğini öğretmiştir. Bu derleme ile Covid-19 salgınının su ürünleri alanına olan etkileri küresel ve yerel kaynaklardan edinilen bilgiler ve öngörülerimiz çerçevesinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, tarım, gıda güvenliği, su ürünleri

Effects of Covid-19 Pandemic on the Fisheries and Aquaculture Industry: A Mini Review

Ercüment Genç1, Doğukan Kaya1, Mustafa Altuğ Atalay2, Mahir Kanyılmaz2
1Ankara University, Faculty of Agriculture, Dept. of Fisheries and Aquaculture Eng., Diskapi, Ankara
2Republic of Turkey, Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Fisheries and Aquaculture, Lodumlu, Ankara

The global effects of the Covid-19 pandemia have disrupted the normal of human beings. In this period, the agriculture and food sector has reached a very sensitive and strategic position because of the extraordinary condition. It has been understood that the supply chain from the producer to the consumer should not be disrupted in order to ensure safe food production and consumption. Market demand was decreased in the agriculture and food sector as a result of the increase in hygiene and sanitation rules applied in order to keep the risk of disease and contamination at a minimum. Aquaculture and fisheries as a part of agriculture which carried out in water has also been directly damaged by this global crisis. It has been scientifically proven that fish with crucial protein and lipid is strategically important product at the primary level among the other foods offered for consumption in order to be healthy and maintain vital activities. The sustainability of aquaculture production should be developed in a holistic approach within the agricultural sector considering the catastrophic effects of restricting the access of the increasing world population to qualified food resources. The Covid-19 period that will be a candidate as a historical era for the future has taught humanity that food ethics and assurance can only be possible with responsible agriculture and aquaculture practices. The effects of the Covid-19 pandemia on the aquaculture and fisheries have been reviewed within the framework of global and local sources and our knowledge and predictions.

Keywords: Covid-19 pandemic, agriculture, food security, fisheries and aquaculture

Ercüment Genç, Doğukan Kaya, Mustafa Altuğ Atalay, Mahir Kanyılmaz. Effects of Covid-19 Pandemic on the Fisheries and Aquaculture Industry: A Mini Review. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(3): 162-167

Sorumlu Yazar: Ercüment Genç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale