ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Akademik Haksızlık: Bilim için Ayak Bağı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(2): 45-45 | DOI: 10.5505/tjob.2019.05924

Akademik Haksızlık: Bilim için Ayak Bağı

Onur Öztürk
SBU Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun

Anahtar Kelimeler: Akademik, haksızlık, liyakat

Academic Injustice: Handicap for Science

Onur Öztürk
SBU Samsun Education and Research Hospital, Clinic of Family Medicine, Samsun

Keywords: Academic, injustice, merit

Onur Öztürk. Academic Injustice: Handicap for Science. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(2): 45-45

Sorumlu Yazar: Onur Öztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale