ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Editörden [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(2): 36-36

Editörden

Selim Kadıoğlu
Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı. Adana.

Anahtar Kelimeler: biyoetik, dergi, editör

Editorial

Selim Kadıoğlu
Çukurova University Department of Medical Ethics and History of Medicine. Adana-Turkey

Keywords: bioethics, journal, editor

Selim Kadıoğlu. Editorial. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(2): 36-36

Sorumlu Yazar: Selim Kadıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale