ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Biyoçeşitliliğin Korunması Yaklaşımlarında Etik Sorunlar [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 144-146 | DOI: 10.5505/tjob.2018.04695

Biyoçeşitliliğin Korunması Yaklaşımlarında Etik Sorunlar

Oğulcan Görgeç
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Ekolojik Kriz, Canlımerkezcilik, Doğal, Doğal-olmayan, Queer

Ethical Issues in Biodiversity Conservation Approaches

Oğulcan Görgeç
Department of Philosophy, Ankara University, Ankara, Turkey

Keywords: Biodiversity, Ecological Crisis, Biocentrism, Natural, Non-natural, Queer

Oğulcan Görgeç. Ethical Issues in Biodiversity Conservation Approaches. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(3): 144-146

Sorumlu Yazar: Oğulcan Görgeç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale