ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Yale Üniversitesi'nde Biyoetik Yaz Okulu [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(4): 239-241

Yale Üniversitesi'nde Biyoetik Yaz Okulu

Çağrı Zeybek Ünsal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Biyoetik

Bioethics Summer School at Yale University

Çağrı Zeybek Ünsal
Hacettepe University History Of Medicine And Medical Ethics Department, Ankara

Keywords: Bioethics

Çağrı Zeybek Ünsal. Bioethics Summer School at Yale University. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(4): 239-241

Sorumlu Yazar: Çağrı Zeybek Ünsal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale