ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 4 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 9 (4)
Cilt: 9  Sayı: 4 - Winter/Kış 2022
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selim Kadıoğlu
Sayfa 123
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Covid-19 Pandemisi ve Hekimlerin Hak Talepleri
Covid-19 Pandemic and Physicians’ Demands for Rights
Ezgi Sancaroğlu Yavuzer
doi: 10.5505/tjob.2022.37980  Sayfalar 124 - 126
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Koronavirüs Hastalarina Ventilatör Tahsisinin Demografik Veriler ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Analizi
Analysis of Ventilator Allocation to Coronavirus Patients with Demographic Data and Machine Learning Methods
Ezgi Şiir Kıbrıs
doi: 10.5505/tjob.2022.50470  Sayfalar 127 - 131

4.
Adli DNA Bankalarının İnsan Hakları Boyutuyla Değerlendirilmesi
The Analyse of Forensic DNA Databanks within The Human Rights Dimension
Zeynep Reva
doi: 10.5505/tjob.2022.55823  Sayfalar 132 - 145

5.
Hekimlerin Tıbbi Müdahale Öncesinde Hastalardan Alınan Aydınlatılmış Onam Bilinci ve Uygulamaları
Informed Consent Awareness and Practıces of the Physicians Before Medical Intervention
Oluş Gizem Alkan, Gürkan Sert
doi: 10.5505/tjob.2022.50570  Sayfalar 146 - 154

DERLEME
6.
Yapay Zeka Etiği Tartışmaları için Bazı Tarihsel-Kavramsal Önbilgiler
Some Historical-Conceptual Preliminaries for Artificial Intelligence Ethics Debates
Gülay Halidi
PMCID: PMC9  doi: 10.5505/tjob.2022.18189  Sayfalar 155 - 163

MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ
7.
Kişilerin Sağlık Verilerini Paylaşmaya Zorlanması Bağlamında Medula Genelgesi
Circular About the Medula in the Context of Forcing People to Share Health Data
Tutku Gülce Altundağ
doi: 10.5505/tjob.2022.15010  Sayfalar 164 - 166
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale