ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2022
1.
Editörden
Editorial
Selim Kadıoğlu
Sayfa 84
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Klinik Stres Düzeyleri ve Meslek Algıları
Academic and Clinical Stress Levels and Profession Perceptions of Nursing Senior Students
Rana Can Özdemir, Serpil İnce, Nigar Ünlüsoy Dinçer
doi: 10.5505/tjob.2022.77699  Sayfalar 85 - 94

3.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Sağlık Verilerinin Kaydedilmesine ve Korunmasına Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler
Attitudes of Nursing Students Towards Registration and Protection of Personal Health Data and Related Factors
Emine Derya İster
doi: 10.5505/tjob.2022.37232  Sayfalar 95 - 104

4.
Sağlık Hakkı ve Unsurları
The Right to Health and Its Elements
Sertaç Şahin Atabay
doi: 10.5505/tjob.2022.72324  Sayfalar 105 - 113

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
5.
Ölüme ve Ölmeye Dair Ölümsüz Bir Eser: Elisabeth Kübler-Ross’un “Ölüm ve Ölmek Üzerine” Kitabı
The Immortal Work of Elisabeth Kübler-Ross “On Death and Dying”
Yeşim Saraç
doi: 10.5505/tjob.2022.78941  Sayfalar 114 - 119
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
6.
Uyum Bozucu Gündüz Düşleri: Psikiyatri Etiği Açısından Yaklaşım
Ethical Approach to Maladaptive Daydreaming
Zeynep Kamak Sürmen
doi: 10.5505/tjob.2022.21033  Sayfalar 120 - 122
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale