ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2022
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Gürkan Sert
Sayfa 1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Düşünme Etiği: “Dünyada Bir Yer Edinme”ye Açılan Kapı
Ethics of Thinking: The Gateway to “Getting a Place on Earth”
Gülay Halidi
doi: 10.5505/tjob.2022.48303  Sayfalar 2 - 4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Birinci ve İkinci Kuşağın Sosyolojik Değerlendirmesinin Gelecek Kuşaklara Katkısı
Contribution of the Sociological Evaluation of the First and the Second Generation to Future Generations
Lütfi Telci
doi: 10.5505/tjob.2022.37928  Sayfalar 5 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
4.
Türkiye’de Taşıyıcı Annelik ve Tüp Bebek Konusunda Çoklu Perspektifler
Multiple Perspectives on Surrogacy and In-Vitro Fertilization in Turkey
Sertaç Şahin Atabay, Ezgi Siir Kıbrıs
doi: 10.5505/tjob.2022.48343  Sayfalar 13 - 20

5.
E-Devlet Uygulamaları Kapsamında HES Kodu Uygulaması ve Kişisel Verilerin Korunması
HES Code Application and Protection of Personal Data Within the Scope of E-Government Applications
Ş. Ceren Oğuz
doi: 10.5505/tjob.2022.59454  Sayfalar 21 - 28

DERLEME
6.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Elde Edilen Kişisel Verilerin İçeriği ve İşlenmesi
Content and Processing of Personal Data Obtained in Oral and Dental Health Services
Tan Fırat Eyüboğlu
doi: 10.5505/tjob.2022.65365  Sayfalar 29 - 35

LookUs & Online Makale