Turkish Journal of Bioethics: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - Spring/Bahar 2020
Özetleri Göster | << Geri
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik ve Etik İklim Algıları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Burnout and Ethical Climate Perceptions of Nursing Staff Working in a University Hospital
Mustafa Levent Özgönül, Kerime Bademli, Nurcan Kırca, Mustafa Kemal Alimoğlu
doi: 10.5505/tjob.2020.88598  Sayfalar 2 - 11

DERLEME
3.
İnfertilite Tedavilerinde Etik Sorunlar
Ethical Issues in Infertility Treatments
Nurcan Kırca, Meryem Öngen
doi: 10.5505/tjob.2020.86547  Sayfalar 12 - 20

4.
Hemşirelik Öğrencilerinde Akademik Usulsüzlük
Academic Dishonesty in Nursing Students
Serpil Özmen, Afife Yurttaş
doi: 10.5505/tjob.2020.98598  Sayfalar 21 - 28

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
5.
Çehov’un Vanya Dayı (1897) Adlı Eserinde Çevre Etiğinin Erken Dönem Yansıması
Early Reflection of Environmental Ethics in Chekhov’s Uncle Vanya (1897)
Halil Tekiner
doi: 10.5505/tjob.2020.85047  Sayfalar 29 - 31
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Turkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı