ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 4 Year : 2019

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 6 (4)
Cilt: 6  Sayı: 4 - Winter/Kış 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

EDİTÖRDEN
2.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfalar 129 - 130
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Başkent Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Dönem 1 ve 2 Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık ve Empati Ölçeği Skorlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Intercultural Sensitivity and Empathy Quotient Scale Scores of Term 1 and 2 Students of Baskent University Faculty of Medicine and Dentistry
Rıfat Vedat Yıldırım, Tuğçe Şençelikel
doi: 10.5505/tjob.2020.63325  Sayfalar 131 - 142

4.
Ulusal Hemşirelik Dergilerinde Makale Yayın Sürecinin Yayın Etiği Açısından İrdelenmesi
Examination of Article Publishing Period in Terms of Publication Ethics in National Nursing Journals
Şerife Yılmaz, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2020.64326  Sayfalar 143 - 153

DERLEME
5.
Özgür İradeye Yönelik Genel Yaklaşımlar, Özgür İradenin Nörobilimsel Açıdan İncelenmesi ve Özgür İradenin Varlığı Sorununun Tıp Etiğine Etkileri
General Approach to Free Will, Examination of Free Will Neuroscientifically and Effects of Free Will Existence Issues on Medical Ethic
Rümeysa Kankoç
doi: 10.5505/tjob.2020.36025  Sayfalar 154 - 164

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
6.
Seçim yapmanın olanaklılığı üzerine bir değerlendirme
An Assessment of the Possibility of Choice-Making
Şükrü Keleş
doi: 10.5505/tjob.2020.96977  Sayfalar 165 - 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DİĞER
7.
Hakemlere Teşekkür
Thanks to Reviewers

Sayfa 169
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale