ISSN 2148-5917
Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - Summer/Yaz 2019
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 43 - 44
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Akademik Haksızlık: Bilim için Ayak Bağı
Academic Injustice: Handicap for Science
Onur Öztürk
doi: 10.5505/tjob.2019.05924  Sayfa 45
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
A Critical Appraisal of Carl Cohen “Presumed Consent” in Organ Donation
Jamiu Kunle Ayınde, Babajide Dasaolu
doi: 10.5505/tjob.2019.08370  Sayfalar 46 - 57

4.
Biyoetiğin Sessiz Gündemi: Suyun Ticarileştirilmesi ve ‘Su Hakkı’
The Silent Agenda of Bioethics: Commercialization of Water and ‘Right to Water and Sanitation’
Filiz Bulut
doi: 10.5505/tjob.2019.58661  Sayfalar 58 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığında Haklar Ekonomik Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 22 No’lu Yorumu 2016
General Comment No. 22 (2016) on the Right to Sexual and Reproductive Health (Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
Gürkan Sert, İrem Narman, Oktay Erkan, Özge Emre, Ebru Özden, Naz Tursun, Yunus Başar
doi: 10.5505/tjob.2019.99389  Sayfalar 65 - 81

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
6.
Ölümün de Hayatın Bir Parçası Olduğunu Çocukların Kabullenmesi için Çocuk Kitaplarından Yararlanılabilir Mi? Ölümsüz Aile (1975) Örneği
Can Children’s Books Help Children Embracing Death as a Part of Life? The Case of Tuck Everlasting (1975)
Halil Tekiner
doi: 10.5505/tjob.2019.39200  Sayfalar 82 - 84
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale