ISSN 2148-5917
Volume : 5 Issue : 4 Year : 2018

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 5 (4)
Cilt: 5  Sayı: 4 - Winter/Kış 2018
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 147 - 148
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Yaman Örs: Zamanın Ötesinde Bir Aydın
Yaman Örs: An Intellectual Beyond Time
Feyziye Özberk
doi: 10.5505/tjob.2018.69188  Sayfalar 149 - 150
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Virginia Avenel Henderson’un Hemşirelik Tanımı Çerçevesinde Wit Filmi’ndeki Hemşire Susie Monahan Karakterinin Analizi
An Analysis of the Characteristics of Nurse Susie Monahan Character in ‘Wit’ Film within the Framework of Nursing Definition of Virginia Avenel Henderson
Güven Soner
doi: 10.5505/tjob.2018.42714  Sayfalar 151 - 164

4.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Riskli Davranışlar Ölçeği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği Skorlamalarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Risk Behaviour Scale Scores and Scale of Moral Maturity Scores Between Baskent University Term 2 Students of Faculty of Medicine and 2Nd Grade Students in Health Sciences Faculty School of Nursing
Vedat Yıldırım, Yağmur Zengin
doi: 10.5505/tjob.2018.72473  Sayfalar 165 - 174

VAKA ANALİZİ
5.
Acilde Bir Kadına Yönelik Şiddet Olgusu Yönetimi Vakası: Ne yapıldı? Ne oldu?
The Management of a “Violence Against Women Case” in Emergency Unit: What was done? What happened?
Arif Hüdai Köken
doi: 10.5505/tjob.2018.06978  Sayfalar 175 - 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Yol Ayrımı
Fork of the Way
Hasan Erbay
doi: 10.5505/tjob.2018.41636  Sayfalar 177 - 182

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Turing Testi Işığında Düşüncenin Multidisipliner İncelemesi III
Multidisciplinary Approach to Thought Through the Turing Test III
Esra Bengü Avaner
doi: 10.5505/tjob.2018.06078  Sayfalar 183 - 192
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
8.
Sanata Felsefeyle Bakmak
To Look at Art with Philosophy
Bircesu Uslu
doi: 10.5505/tjob.2018.57966  Sayfalar 193 - 194
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Yürekten Gelen Öğütler
Advices from Heart
Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi
doi: 10.5505/tjob.2018.40469  Sayfalar 195 - 197
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Hastalık yok, hasta vardır: Hermann Hesse’nin Çarklar Arasında Romanı Üzerine Tıbbi Değerlendirmeler
There is no disease but the patient: Medical observations on Hermann Hesse’s Novel Beneath the Wheel
Halil Tekiner
doi: 10.5505/tjob.2018.42104  Sayfalar 198 - 199
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale