ISSN 2148-5917
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2017

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 4 (4)
Cilt: 4  Sayı: 4 - Winter/Kış 2017
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 141 - 142
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Biyoetik Kongresi, Mersin-2018
Turkish Bioethics Association IX. National Bioethics Congress, Mersin-2018
Abdullah Yıldız, Ayşe Kurtoğlu
doi: 10.5505/tjob.2017.15870  Sayfalar 143 - 144
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Doğum öncesi bakım esnasında kötü haberin verilmesi
Breaking bad news during antenatal care
Sebahat Atar
doi: 10.5505/tjob.2017.35220  Sayfalar 145 - 157

4.
Feminist etik açısından gebeliğin sonlandırılması
Feminist ethical approach to termination of pregnancy
Berat Alp Çevlikli
doi: 10.5505/tjob.2017.63935  Sayfalar 158 - 164

5.
Başkent Üniversitesi 2. sınıf, Tıp ve Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle ilgili bakış açısının değerlendirilmesi
An evaluation of perspectives on animal researches of Baskent University term II students in Faculties of Medicine and Law
Rıfat Vedat Yıldırım, Ersin Öğüş, Gizem Atgüden, Can İbiş, Barış Eser, Denizhan Akpınar, Zeynep Balaban, Ezgi Avşaroğlu
doi: 10.5505/tjob.2017.43534  Sayfalar 165 - 176

DERLEME
6.
Dünya Tıp Dergisi Editörleri Uluslararası Komitesi'nin gereklilikleri bağlamında klinik araştırma verilerinin paylaşımı
Data Sharing from Clinical Trials based on the recommendations of the International Committee of Medical Journal Editors
Mukadder Gün
doi: 10.5505/tjob.2017.92400  Sayfalar 177 - 180

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Metafizik ve epistemoloji bağlamında etik teorisi
Ethical theory regarding metaphysics and epistemology
Doğa Çapar
doi: 10.5505/tjob.2017.58561  Sayfalar 181 - 185
Makale Özeti |Tam Metin PDF

VAKA ANALİZİ
8.
Bugün günlerden Şeyhmus
Today is Şeyhmus
N. Yasemin Yalım, L. Selma Koşan
doi: 10.5505/tjob.2017.07741  Sayfalar 186 - 188
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ELEŞTİREL ANLATI OKUMALARI
9.
Geçmiş bilim-kurgusunda yaşamın değerini anlamak “Beni asla bırakma”
Understanding the value of life in the past sciences fiction
Elif Avaner
doi: 10.5505/tjob.2017.41033  Sayfalar 189 - 190
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale