ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 4 Year : 2016

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 3 (4)
Cilt: 3  Sayı: 4 - Winter/Kış 2016
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.47965  Sayfalar 180 - 181
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 10-11 Mart 2017, Ankara
The 1st National Agricultural and Food Ethics Congress with International Participation, 10-11 March 2017, Ankara
Ayşe Kurtoğlu
doi: 10.5505/tjob.2016.83997  Sayfalar 182 - 183
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
3.
Yerelden Küresele Gıda Güvencesi
Food Security From Local to Global
Ahmet Şahinöz
doi: 10.5505/tjob.2016.17894  Sayfalar 184 - 197

4.
GAP Bölgesinde Kullanılan Pestisitlerin Güvenilir Gıda ve Tarım Etiğine Etkisi
The Effect of Pesticides Used in the GAP Region on Safe Food and Agricultural Ethics
Emin Kaplan
doi: 10.5505/tjob.2016.74436  Sayfalar 198 - 205

5.
Ütopya (1516) ve Walden (1854)’da Hayvan Algısı
Animal Perception on Utopia (1516) and Walden (1854)
Muhammet Arslan
doi: 10.5505/tjob.2016.92905  Sayfalar 206 - 215

6.
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Çalışma Başvurularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Letters of Applications Given to the Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee
Gülay Yıldırım
doi: 10.5505/tjob.2016.96967  Sayfalar 216 - 223

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Tıp Öğrencilerinde Tıp Etiğine Karşı Görülen İlgisizlik Hakkındaki Düşüncelerim
My Opinions about the Medical Students' Lack of Interest towards Medical Ethics
Deniz Sami Cevher
doi: 10.5505/tjob.2016.05706  Sayfalar 224 - 225
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
8.
Troleybüs Problemi
The Trolley Problem
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.33042  Sayfalar 226 - 227
Makale Özeti |Tam Metin PDF

CORRIGENDUM
9.
Corrigendum
Corrigendum
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.29484  Sayfa 228
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale