ISSN 2148-5917
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2016

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - Summer/Yaz 2016
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VIII

EDİTÖRDEN
2.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfa 53
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Biyoetik ve otoriter söylem
Bioethics and authoritarian discourse
Tolga Güven
doi: 10.5505/tjob.2016.63835  Sayfalar 54 - 65

4.
Modern tıp insancıl özünü yitiriyor: Artık “Hasta yok, Hastalık var!”
Modern medicine is losing its humanistic essence: “Patients no more, but diseases” is the new motto now.
Filiz Bulut, M. Murat Civaner
doi: 10.5505/tjob.2016.58070  Sayfalar 66 - 73

5.
Yararsız tedavi
Futile treatment
H. Volkan Acar
doi: 10.5505/tjob.2016.77486  Sayfalar 74 - 84

ÖZGÜN MAKALE
6.
Hemşirelerin etik eğitiminin meslek hayatına yansıması konusundaki görüşleri
The ideas of nurses about the reflection of ethic education in their professional life
Şenay Gül, İlknur Genç Kuzuca, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.52714  Sayfalar 85 - 97

7.
Veteriner hekimliğinde profesyonalizmi kavramsallaştırmaya yönelik bir ön çalışma
A preliminary study to conceptualize professionalism in the field of veterinary medicine
Aytaç Ünsal, Raziye Tamay Başağaç Gül, Nigar Yerlikaya
doi: 10.5505/tjob.2016.94695  Sayfalar 98 - 109

VAKA ANALİZİ
8.
HIV/AIDS ve kanser vakalarında erdem etiği ve dürüstlük
Virtue ethics and veracity in HIV/AIDS and oncology cases
Oluwaseun Adeola Anifowose
doi: 10.5505/tjob.2016.28247  Sayfalar 110 - 119
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
9.
Hemşirelik öğrencilerinin klinik beceri kazanmaları sırasında karşılaştıkları etik problemler
Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills
Sinan Aydoğan
doi: 10.5505/tjob.2016.76476  Sayfalar 120 - 123
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
10.
Bilme İstenci Üzerine Dersler
Lectures on the Will to Know
Şükrü Keleş
doi: 10.5505/tjob.2016.46220  Sayfalar 124 - 126
Makale Özeti |Tam Metin PDF

CORRIGENDUM
11.
Corrigendum
Corrigendum
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.73792  Sayfa 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale