ISSN 2148-5917
Volume : 2 Issue : 3 Year : 2015

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2015
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 168 - 169
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Kent ve üniversite kısa tarihi ışığında Avrupa Tıp ve Sağlık Felsefesi Kongresi izlenimleri, Ghent, 19-22 Ağustos 2015
29th European Conference on Philosophy of Medicine and Healthcare
Yeşim Işıl Ülman
Sayfalar 170 - 173
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Tıp Etiği argümanları bilimsel bilgi ve belli değerlerle uyumlu olmalı
Medical Ethics arguments should be concordant with scientific knowledge and certain values
M. Murat Civaner
doi: 10.5505/tjob.2015.20592  Sayfalar 174 - 186

4.
Preimplantasyon genetik tanının öjeniye ve insanın araçsallaştırılmasına yol açıp açmayacağının tıp etiği açısından yamaç aşağı kayma argümanı ile değerlendirilmesi
A medical ethical evaluation, using the slippery slope argument, as to whether or not preimplantation genetic diagnosis will result in eugenics and human instrumentalization
Emine Topçu, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2015.52824  Sayfalar 187 - 201

5.
Türkiye'de mühendislikte etik eğitimi
Engineering ethics education in Turkey
Cemal Taluğ, Hilal Kanber, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2015.03164  Sayfalar 202 - 212

6.
Sağlık bilimlerinde etik eğitimi nasıl olmalı?
How can ethics be taught in health sciences?
Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group
doi: 10.5505/tjob.2015.19483  Sayfalar 213 - 224

ÖZGÜN MAKALE
7.
Diş hekimlerinin hasta tercihleri: Adana örneğinde bir araştırma
Dentists’ patient preferences: a survey in the Adana sample
Funda Gülay Kadıoğlu
doi: 10.5505/tjob.2015.83803  Sayfalar 225 - 234

KİTAP ELEŞTİRİSİ
8.
''Doktor Ölüm'' kimdi?
Who was ''Doctor Death''?
Merve Bakırcı
doi: 10.5505/tjob.2015.77487  Sayfalar 235 - 236
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale