ISSN 2148-5917
Volume : 1 Issue : 3 Year : 2014

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - Autumn/Güz 2014
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Neyyire Yasemin Yalım
Sayfalar 133 - 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDİTÖRE MEKTUP
2.
Yeni Dünya'da yeni ufuklar; bir yaz okulu serüveni
New ideas in the New World; a summer school adventure
Celalettin Göçken
doi: 10.5505/tjob.2014.93063  Sayfalar 135 - 136
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yarar ve risklerinin tıp etiği bağlamında tartışılması
Discussing the benefits and risks of social media use among nurses in the context of medical ethics
Aslıhan Ardıç Çobaner, Türkan Işık
doi: 10.5505/tjob.2014.86580  Sayfalar 137 - 148

VAKA ANALİZİ
4.
Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve damgalanma
Stigma and discrimination based on sexual orientation and gender identity
Aslıhan Akpınar
doi: 10.5505/tjob.2014.29491  Sayfalar 149 - 153
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
5.
Türkiye’de evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulamalarının mevzuat içindeki tarihsel değişimi
Historical evolution of home care applications in legislative base in Turkey
Mustafa Çoban, Afsun Ezel Esatoğlu, Mustafa Cumhur İzgi
doi: 10.5505/tjob.2014.29392  Sayfalar 154 - 176

ÖĞRENCİNİN SESİ
6.
Bir kısa anamnez: Sağlık sistemi ekseninde tıp uygulamaları ve öğrenciler
A short anamnesis: Medical applications and medicine students under the health system
Rohat Barış Özkan
doi: 10.5505/tjob.2014.99609  Sayfalar 177 - 179
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
7.
Farklı bir Robinson ve Cuma macerası
A different adventure of Robinson and Friday
Emine Topçu
doi: 10.5505/tjob.2014.03522  Sayfalar 180 - 181
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale