ISSN 2148-5917
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2014

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - Summer/Yaz 2014
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
N. Yasemin Yalım
Sayfalar 76 - 77
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
Sustainable Production and Consumption
Cemal Taluğ, Belkıs Birden
doi: 10.5505/tjob.2014.36844  Sayfalar 78 - 91

3.
Hemşirelik Bakımı Kavramı
The Concept of Nursing Care
Zehra Göçmen Baykara
doi: 10.5505/tjob.2014.54264  Sayfalar 92 - 99

MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ
4.
Helsinki Bildirgesi’nin 2013 Sürümündeki Değişiklikler
Changes in The 2013 Version of The Declaration of Helsinki
Mahmut Gürgan
doi: 10.5505/tjob.2014.58076  Sayfalar 100 - 104

ÖZGÜN MAKALE
5.
Tıp öğrencilerinin jinekolojik muayene yapmak için hastadan onam almalarının değerlendirilmesinde bir yöntem örneği
A sample method for assessing medical students in obtaining informed consent for gynecological examination
Melih Elçin, Nüket Örnek Büken, Nuri Doğan
doi: 10.5505/tjob.2014.43153  Sayfalar 105 - 119

6.
Tıp etiği konularına yönelik ilgi: Etik dersi almamış hemşirelik öğrencileri üzerinde bir pilot çalışma
Interest towards medical ethics’ issues: A pilot study on nursing students haven’t had medical ethics training
Rana Can, Selim Kadıoğlu, Melike Öztürk
doi: 10.5505/tjob.2014.98698  Sayfalar 120 - 127

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Beyin Çağında Etik Kaygılar: Nöroetik
Ethical Concerns in The Age of the Brain: Neuroethics
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2014.09719  Sayfalar 128 - 130
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KİTAP ELEŞTİRİSİ
8.
İoanna Kuçuradi: Çağın olayları arasında Don Kişotça da olsa bir şeyler yapmak
Ioanna Kuçuradi: Among the Events of the Era Doing Something Even As Quixotic
Gülriz Uygur
doi: 10.5505/tjob.2014.09797  Sayfalar 131 - 132
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale