ISSN 2148-5917
Dünya Tıp Dergisi Editörleri Uluslararası Komitesi'nin gereklilikleri bağlamında klinik araştırma verilerinin paylaşımı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 177-180 | DOI: 10.5505/tjob.2017.92400

Dünya Tıp Dergisi Editörleri Uluslararası Komitesi'nin gereklilikleri bağlamında klinik araştırma verilerinin paylaşımı

Mukadder Gün
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bu yazıda amaç, genel olarak günümüzde klinik araştırmaların içeriğine ilişkin kısa bir giriş yaptıktan sonra klinik araştırma sonuçlarına ilişkin verilerin Dünya Tıp Dergisi Editörleri Uluslararası Komitesinin gereklilik önerileri doğrultusunda toplumla ve akademik çevreyle paylaşımını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Klinik Araştırma, Veri Paylaşımı, Gereklilik, Uluslararası Komite, Dünya Tıp Dergisi Editörleri.

Data Sharing from Clinical Trials based on the recommendations of the International Committee of Medical Journal Editors

Mukadder Gün
University Of Ufuk Scohooof Medicine

The purpose of this article, after a short introduction to the content of clinical research in general, is to evaluate the sharing of data on clinical research results by the International Committee of the World Medical Journal Editors with the suggestion of necessity to society and academia.

Keywords: Clinical Research, Data Sharing, Requirement, International Committee, World Medical Journal Editor’s

Mukadder Gün. Data Sharing from Clinical Trials based on the recommendations of the International Committee of Medical Journal Editors. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(4): 177-180

Sorumlu Yazar: Mukadder Gün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale