ISSN 2148-5917
Tıp Etiği, Öykü ve Yazmak Üzerine [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(1): 29-35 | DOI: 10.5505/tjob.2017.73645

Tıp Etiği, Öykü ve Yazmak Üzerine

Hasan Erbay
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Öykü, edebiyatın önemli ve özel bir türüdür. Öyküler, insana dair pek çok konuyu ele almaktadır. Öykünün esas amacı öğretici olmak değildir, fakat yine de öykü vasıtasıyla, yaşama ve insan ilişkilerine dair pek çok şey söylenebilir. Bu makalede, “tıp öykücülüğü” şeklinde tanımlanabilecek yeni bir alandan bahsedilmektedir. Bu alan, edebiyatı önceleyerek sağlık alanı üzerine yazmakla ilgilidir. Sağlık alanının en önemli unsurlarından birisi etik konulardır. “Tıp öykücülüğü”, tıp etiği için farklı bir yazım alternatifi sunabilir.

Anahtar Kelimeler: Akademik yazın, edebiyat, etik, tıp öykücülüğü, tıp öyküsü

On Medical Ethics, Story and Narrating

Hasan Erbay
Afyon Kocatepe University, Faculty Of Medicine, Department Of History Of Medicine And Ethics, Afyonkarahisar, Turkey

The story is an important and a special type of literature. Stories address a number of issues related to human being. The main purpose of the story is not to be instructive however; through the story, much can be said about life and human relationships, as well. In this paper, it is mentioned a new story field which may be called “medical narratiation”. This field is about writing on the health environment by prioritizing literacy. One of the most important aspects of the health field are the ethical issues. Medical narratiation” may offer a different writing alternative for medical ethics.

Keywords: Academic writing, ethics, literature, medical narratiation, medical story

Hasan Erbay. On Medical Ethics, Story and Narrating. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(1): 29-35

Sorumlu Yazar: Hasan Erbay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale