ISSN 2148-5917
Hemşirelikte Profesyonel Kimlik Oluşumu [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(2): 82-89 | DOI: 10.5505/tjob.2021.72677

Hemşirelikte Profesyonel Kimlik Oluşumu

Yasemin Güner1, Ebru Turhal1, Melek Üçüncüoğllu1, Bilge Tuncel1, Selçuk Akturan1, Şükrü Keleş2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı, Trabzon

Profesyonel kimlik, hemşire olmanın sorumluluklarını anlamak, içselleştirmek ve kimliğin gelişimini destekleyen tutum, inanç ve standartların geliştirilmesi durumunda ortaya çıkar. Hemşirelikte profesyonel kimliğin oluşumu, hemşirelik eğitimi sırasında başlayan ve her hemşirenin mesleki kariyeri boyunca gelişmeye devam eden dinamik bir süreçtir. Hemşirelerde profesyonel kimliğin oluşunda eğitim, bireysel beklentiler ve deneyimler önemli faktörlerdir. Profesyonel kimlik gelişimi hemşirelerin yetkinliklerini mesleki uygulamalarına uygun bir şekilde yansıtmasını destekler, dolaysıyla hastalara, hasta yakınlarına ve birlikte çalıştıkları diğer sağlık çalışanları ile gelişen mesleki veya sosyal etkileşimlerini olumlu yönde etkiler. Hemşirelerin profesyonel kimliklerinin oluşum süreçleri, hemşirelik mesleğinin gelişimi için çok önemlidir. Bu derlemede hemşirelikte profesyonel kimlik gelişim süreci, süreci etkileyen faktörler, bu alanda yapılan yurtiçi ve yurtdışı müfredat faaliyetlerine, ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, mesleki yeterlik; mesleki etikler; profesyonellik

The Formation of Professional Identity in Nursing

Yasemin Güner1, Ebru Turhal1, Melek Üçüncüoğllu1, Bilge Tuncel1, Selçuk Akturan1, Şükrü Keleş2
1Karadeniz Technical University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Education, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı, Trabzon

Professional identity is formed when the responsibilities of being a nurse are understood, internalized, and attitudes, beliefs, and standards that support the development of identity are improved. The formation of professional identity in nursing is a dynamic process that starts during nursing education and continues to develop throughout each nurse’s professional career. Education, individual expectations, and experiences are significant factors in the formation of professional identity nursing. Professional identity contributes to nurses in reflecting their competencies in line with their professional practices and thus positively affects their social interactions with patients, their relatives, and colleagues. The formation processes of the professional identities of nurses are essential for the development of the nursing profession. This review presents information on the professional identity formation process in nursing, the associated factors, and domestic and international curriculum activities in this field.

Keywords: Nurses, professional competence; professional ethics; professionalism

Yasemin Güner, Ebru Turhal, Melek Üçüncüoğllu, Bilge Tuncel, Selçuk Akturan, Şükrü Keleş. The Formation of Professional Identity in Nursing. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(2): 82-89

Sorumlu Yazar: Selçuk Akturan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale