ISSN 2148-5917
Yanıltıcı Gıda Yayınlarına Karşı Yasak mı Yoksa Etik mi? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(4): 178-182 | DOI: 10.5505/tjob.2020.71601

Yanıltıcı Gıda Yayınlarına Karşı Yasak mı Yoksa Etik mi?

İlkay Yılmaz, Aziz Ekşi
a İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, İstanbul, Türkiye

Yanıltıcı yayınların gıda güvenliğini tehdit eden faktörlerden birisi olduğu bir gerçektir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile bu tehdit etkisini giderek artırmaktadır. Özelikle gıda konusunda uzman olmayan kişilerin bilim etiğine aykırı açıklamaları, toplumu hatalı yönlendirmektedir. Bu olgu bir yandan üreticiyi, işleyiciyi ve tüketiciyi, diğer yandan da ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bunun azaltılması için, son zamanlarda, yasaklayıcı bir yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. Oysa bunu önlemenin en etkili yolu medya etiği kapsamında kanıta dayalı tartışma ortamının oluşturulması ve bilim etiğine uygun her görüşe yer verilmesidir. Ayrıca topluma bağımsız ve tarafsız bir bilim kurulundan güvenli bilgi desteği sağlanması da gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Gıda, etik; yayın; yasak

Prohibition or Ethics Against Misleading Food Communications?

İlkay Yılmaz, Aziz Ekşi
Gastronomy and Culinary Arts Department, Faculty of Fine Arts, Desing and Architecture, Istanbul Ayvansaray Universiy, Istanbul, Turkey

It is a fact that misleading communication is one of the factors that threaten food safety. With the widespread use of social media, this threat is increasing its influence gradually. In particular, statements of non-experts against scientific ethics mislead the society on food. This phenomenon adversely affects the producer, processor and consumer on the one hand, and the national economy on the other. To mitigate these effects, a prohibitive approach seems to have come to the fore. However, the most effective way to prevent these adverse effects is to create an evidence-based discussion environment within the scope of media ethics and to include every opinion within the scope of scientific ethics. It is also necessary to provide reliable information to the public from an independent and impartial scientific committee.

Keywords: Food, ethics; communication; prohibition

İlkay Yılmaz, Aziz Ekşi. Prohibition or Ethics Against Misleading Food Communications?. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(4): 178-182

Sorumlu Yazar: Aziz Ekşi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale