ISSN 2148-5917
Helsinki Bildirgesi’nin 2013 Sürümündeki Değişiklikler [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(2): 100-104 | DOI: 10.5505/tjob.2014.58076

Helsinki Bildirgesi’nin 2013 Sürümündeki Değişiklikler

Mahmut Gürgan
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ad., İstanbul

1964 yılında Dünya Tıp Birliği’nce yayımlanan Helsinki Bildirgesi insan gönüllüler üzerinde yapılan tıbbi araştırmaların etik ilkelerini düzenleyen en temel dokümanlardan biridir. Bildirgenin ilanından sonra insan gönüllüler üzerinde yapılan çok merkezli ve geniş çaplı tıbbi araştırmaların uluslararası boyuta yayılması ve ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelere kayması ile ortaya çıkan etik sorunlar, klinik araştırma etiğinin ilkelerini düzenleyen bildirgenin sıklıkla güncellenmesini gerektirmiştir. Son güncelleme 2013 Ekim ayında Brezilya’nın Fortaleza kentinde düzenlenen Dünya Tıp Birliği’nin (DTB) 64. genel kurulunda kabul edilerek yayımlanmıştır. Bu makale kapsamında bildirgenin değişim süreci gözden geçirilerek, son sürümde yapılan değişiklikler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Helsinki Bildirgesi, Plasebo Kontrollü Araştırmalar, Araştırma Etiği, Dünya Tıp Birliği

Changes in The 2013 Version of The Declaration of Helsinki

Mahmut Gürgan
Bezmialem Vakif University Medical Faculty, History Of Medicine And Ethics, İstanbul, Turkey

The declaration of Helsinki that had published by the World Medical Association in 1964 is one of the basic documents that compose the ethical principles of medical researches on human subjects. After the publishing of the declaration that designs the principles of the clinical research ethics, it needs to be update frequently because of the ethical issues which are caused of multicenter and large scaled human subjects medical researches that are generalized on the international stage and moved especially to the developing countries. The last update had accepted and published in October 2013 at the 64. General Assembly of the World Medical Association (WMA) in Fortaleza which is a city of Brazil. Within the context of this article the changes that had made in the last version is considered by revising the changing process of the declaration.

Keywords: Declaration of Helsinki, Placebo-controlled trial, Research Ethics, World Medical Association

Mahmut Gürgan. Changes in The 2013 Version of The Declaration of Helsinki. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(2): 100-104

Sorumlu Yazar: Mahmut Gürgan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale