ISSN 2148-5917
Hemşirelik Bakımı Kavramı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(2): 92-99 | DOI: 10.5505/tjob.2014.54264

Hemşirelik Bakımı Kavramı

Zehra Göçmen Baykara
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Bakım, insanın varoluşundan itibaren ihtiyaç duyduğu varlığının vazgeçilmez bir yapı taşıdır. Bakımı, varoluşundan beri profesyonel bir rol olarak üstlenen meslek ise hemşireliktir. Bakımı, yüzyıllardır hemşireliğin profesyonel bir rolü olmasına karşın, teknik bir eylem olarak yürütülmüştür. Ancak bakımın insanın birçok boyutunu ele alan duygu, düşünce, karar, eylem, değerlendirme süreçlerinden oluşması kavramın kapsamını genişletmiş ve tanımlanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Birçok hemşirelik modelistinin hemşirelik bakımını tanımlamış olmasına rağmen uzlaşılan bir tanıma rastlanmamaktadır. Bu bağlamda bu metinde hemşirelik bakımının kapsamına, özelliklerine yer verilmiş ve kavramın bir tanımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakım, hemşirelik bakımı, bakım etiği

The Concept of Nursing Care

Zehra Göçmen Baykara
Gazi University, Faculty of Health Science, Department of Nursing

Care is an essential need of human existence. The profession that has assumed care since the beginning of its existence is nursing. Even though it has been the professional role of nursing for centuries, it has been performed as a technical act. However, the constitution of care by emotions, thoughts, decisions, actions, and evaluation processes dealing with many aspects of humans has expanded the scope of the concept of care and led to the need to define the concept. Even though many nursing modelists have definitions on nursing care, no compromised definition has been encountered. Within this context, the scope and characteristics of nursing care discussed and concepts are defined.

Keywords: Care, nursing care, nursing ethics

Zehra Göçmen Baykara. The Concept of Nursing Care. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(2): 92-99

Sorumlu Yazar: Zehra Göçmen Baykara, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale