ISSN 2148-5917
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(2): 78-91 | DOI: 10.5505/tjob.2014.36844

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim

Cemal Taluğ1, Belkıs Birden2
1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Tıp Etiği Ana Bilim Dalı, Ankara

Günümüzde insan uygarlığını tehdit eden en büyük etkenlerden birisi sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim yapısıdır. Neoliberal politikaların yarattığı sürekli büyüme ve sınırsız tüketim hırsı; doğal kaynakların aşırı tüketimine, tahribine ve kirletilmesine neden olmaktadır. Doğal kaynakların kullanımında yaşanan rekabet, insan için yaşamsal olan kaynaklara erişmede yaşanan adaletsizlik, bir türlü baş edilemeyen açlık ve temiz suya erişim sorunları gelişen teknolojiyle insanlığın daha iyi bir yaşama ulaşacağı savına kuşkuyla bakılmasına yol açmaktadır. Biyoçeşitliliğin tehdit altında olması, iklim değişikliği ve beraberinde yaşanan olumsuzluklar uygarlığımızın sonluluğuna işaret etmekte; bizi yeni bir ekonomi ve yaşam biçimi anlayışı, belki de bir ahlaki dönüşüm aşamasına geldiğimiz konusunda göz ardı edilemez biçimde uyarmaktadır. Bu makalede sürdürülebilir üretim ve tüketim konusu, insanoğlunun birincil gereksinimine dayalı olan tarım ve gıda sistemi temelinde irdelenerek yaşanan sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm yolları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir üretim ve tüketim, neoliberal politikalar, doğal kaynaklar, ekolojik ayakizi, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, gıda ve tarım sistemleri

Sustainable Production and Consumption

Cemal Taluğ1, Belkıs Birden2
1Ankara University Agricultural Faculty, Department Of Agricultural Economics, Ankara
2Ankara University Medical Faculty, Medical History And Medical Ethics Department, Ankara

Nowadays, one of the biggest factors that threatens human civilization is unsustainable production and consumption structure. Created by neoliberal policies, ambition to exponential economic growth continuously and unlimited consumption causes excessive utilisation, destruction, especially by pollution, and extinction of natural resources. Rivalry in accessing and consuming the natural resources, injustice in reaching the vital resources for a decent human life, incontestable hunger and water issues lead to a worldwide distrust to the argument that claims technological developments will provide a better life for humanity. The threats towards the biodiversity, climate change and the problems stem from it point out the finiteness of our civilization; warning us about the stage we arrived which undeniably and unignorably forces us towards a new economic perspective and lifestyle approach, even a moral transition to a new morality. In this article, sustainable production and consumption examined on the basis of problems related to the basic human needs which is food and agriculture issues and a couple of solutions are discussed.

Keywords: Sustainable production and consumption, neo-liberal policies, natural resources, ecological footprint, climate change, biodiversity, food and agriculture systems

Cemal Taluğ, Belkıs Birden. Sustainable Production and Consumption. Turkish Journal of Bioethics. 2014; 1(2): 78-91

Sorumlu Yazar: Cemal Taluğ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale