COVID-19 Pandemisi ve Ahlaki Sıkıntı [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(1): 3-10 | DOI: 10.5505/tjob.2021.26878  

COVID-19 Pandemisi ve Ahlaki Sıkıntı

Emine Korkmaz1, Sevda Korkut2
1Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sertifikalı Eğitim Koordinatörlüğü Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Yeni keşfedilen bir korona virüsün neden olduğu şiddetli akut solunum yolu hastalığı olan COVID-19, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir pandemi olarak ilan edilmiştir. Salgın hastalıklar insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde farklı insan toplulukları arasında beslenmeden mimariye, yaşam değişikliklerine hatta imparatorlukların yıkımına ve yönetim değişikliklerine kadar birçok konuda yeni gelişmelere yol açan ve global etkileri olan sağlık olaylarıdır. Tarih boyunca yaşanan afetler, savaşlar ve salgınlarda olduğu gibi COVID-19 pandemisiyle mücadelede sağlık profesyonelleri sağlık bakım hizmetleri sunumunda ön cephede yer almaktadır. Gerek sağlık sistemini ve gerekse sağlık profesyonellerini derinden etkileyen bu süreçte bilgi, beceri ve deneyimleri ile sağlık sistemine yön veren profesyoneller pandemi nedeni ile sağlık hizmetlerini yürütürken sıklıkla etik sorunlarla karşı karşıya kalabilmekte ve ahlaki sıkıntı yaşayabilmektedir. Ahlaki sıkıntı, sağlık bakım hizmetlerini direkt ya da indirekt olarak etkileyen, sağlık profesyonelleri tarafından yaygın olarak yaşanılan, sunulan bakım ve tedavinin bütünlüğünü etkileyen önemli bir etik sorundur. Sağlık profesyonellerinin yaşadığı ahlaki sıkıntının bireysel ve kurumsal birçok faktörden kaynaklandığı bilinmektedir. Hemşirelerin rollerine dair algıları, etik sorunları tanımlayamama, artan etik duyarlılık, kendinden şüphe etme, girişken olmama ve kendini ekibin bir üyesi olarak hissetmeme önde gelen bireysel faktörler arasında yer almaktadır. Kurumsal faktörlerin başında ise; ekip üyeleri arasında iletişim ve işbirliği eksikliği, sağlık profesyonellerinin farklı etik bakış açıları, personel eksikliği nedeniyle artan iş yükü, sınırlı kaynaklar, idari destek eksikliği, kurumlar ve sağlık politikaları arasında tutarsızlık ve olumsuz etik iklim gelmektedir. Sağlık profesyonellerinin ahlaki sıkıntıyı çözümleyebilmeleri ve ahlaki sıkıntıya neden olacağı sorunları önleyebilmeleri için öncelikle mesleki alanda yaşadıkları ahlaki sıkıntı belirtilerini tanıyabilmeleri, kaynaklarını belirleyebilmeleri ve bu durumun istenmeyen sonuçlarını azaltabilecek stratejileri öğrenmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, ahlaki sıkıntı


COVID-19 Pandemic and Moral Distress

Emine Korkmaz1, Sevda Korkut2
1City Kayseri Training and Research Hospital, Certified Training Coordinator, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Faculty of Health Sciences, Nursing Fundamentals U.S., Kayseri, Turkey

COVID-19, a severe acute respiratory disease caused by a newly discovered corona virus, was declared a global pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. As in disasters, wars and epidemics throughout history, healthcare professionals are at the forefront of providing healthcare services in the fight against the COVID-19 pandemic. This process in which deeply affected both the health system and health professionals, the entire health community has come face to face with moral distress. Moral distress is an important ethical problem that affects healthcare services directly or indirectly, commonly experienced by healthcare professionals, and affecting the integrity of treatment and care provided. It is known that the moral distress experienced by healthcare professionals is caused by many individual and institutional factors. Nurses’ perceptions of their roles, inability to define ethical problems, increased ethical sensitivity, self-doubt, not being sociable and not feeling oneself as a member of the team are among the leading individual factors. The leading institutional factors are lack of communication and cooperation between team members, different ethical perspectives of health professionals, increased workload due to lack of personnel, limited resources, lack of administrative support, inconsistency between institutions and health policies, and a negative ethical climate. In order to solve and prevent problems caused by moral distress, health professionals must first be able to recognize the symptoms of moral distress that they experience in the professional field, identify the sources of moral distress, and learn strategies that can reduce the unwanted consequences of this situation.

Keywords: COVID-19, pandemic, moral distress


Emine Korkmaz, Sevda Korkut. COVID-19 Pandemic and Moral Distress. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(1): 3-10

Sorumlu Yazar: Emine Korkmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarTurkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı