ISSN 2148-5917
En Çok İndirilen Makaleler - Türkiye Biyoetik Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ
1.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı'nın Karşılaştırılması
Comparison of Traditional, Complementary Medicine Draft Regulations and Regulations
Onur Naci Karahancı, Ümit Yaşar Öztoprak, Mesut Ersoy, Çağrı Zeybek Ünsal, Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken
doi: 10.5505/tjob.2015.85856   2015; 2 - 2 | Sayfalar 117 - 126

ÖZGÜN MAKALE
2.
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Çalışma Başvurularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Letters of Applications Given to the Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee
Gülay Yıldırım
doi: 10.5505/tjob.2016.96967   2016; 3 - 4 | Sayfalar 216 - 223

3.
Hemşirelerin etik eğitiminin meslek hayatına yansıması konusundaki görüşleri
The ideas of nurses about the reflection of ethic education in their professional life
Şenay Gül, İlknur Genç Kuzuca, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2016.52714   2016; 3 - 2 | Sayfalar 85 - 97

4.
Tüberküloz hastasında doğrudan gözetimli tedavi (DGT) uygulamasında karşılaşılan etik ikilemler
Ethical dilemmas of tuberculosis patient during the application of directly observed treatment
İlknur Genç Kuzuca
doi: 10.5505/tjob.2016.87487   2016; 3 - 3 | Sayfalar 165 - 172

DERLEME
5.
Hemşirelik Bakımı Kavramı
The Concept of Nursing Care
Zehra Göçmen Baykara
doi: 10.5505/tjob.2014.54264   2014; 1 - 2 | Sayfalar 92 - 99

VAKA ANALİZİ
6.
Kemik iliği ve kök hücre donörlerinin bağış sürecinin son safhasında bağıştan vazgeçmesi: Donör hakkı mı cinayet mi?
Withdrawal of bone marrow and stem cell donors at the late stage of donation process: Donor right or murder?
Alper Bulut
doi: 10.5505/tjob.2016.75047   2016; 3 - 1 | Sayfalar 36 - 40
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖĞRENCİNİN SESİ
7.
Hemşirelik öğrencilerinin klinik beceri kazanmaları sırasında karşılaştıkları etik problemler
Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills
Sinan Aydoğan
doi: 10.5505/tjob.2016.76476   2016; 3 - 2 | Sayfalar 120 - 123
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
8.
Modern tıp insancıl özünü yitiriyor: Artık “Hasta yok, Hastalık var!”
Modern medicine is losing its humanistic essence: “Patients no more, but diseases” is the new motto now.
Filiz Bulut, M. Murat Civaner
doi: 10.5505/tjob.2016.58070   2016; 3 - 2 | Sayfalar 66 - 73

9.
Yararsız tedavi
Futile treatment
H. Volkan Acar
doi: 10.5505/tjob.2016.77486   2016; 3 - 2 | Sayfalar 74 - 84

10.
Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğuna kısa bir bakış
A brief overview of the moral responsibility of individual in environmental ethics
Belkıs Birden
doi: 10.5505/tjob.2016.66375   2016; 3 - 1 | Sayfalar 4 - 14

11.
Mahremiyet kavramı bağlamında kişisel sağlık verileri
The concept of privacy in the context of personal health data
M. Cumhur İzgi
doi: 10.5505/tjob.2014.65375   2014; 1 - 1 | Sayfalar 25 - 37

VAKA ANALİZİ
12.
Devran Bebek Vakası Etik Analizi
Ethical Analysis of Baby Devran Case
Burçin Çolak
doi: 10.5505/tjob.2017.49469   2017; 4 - 2 | Sayfalar 87 - 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Gerçek bir öykünün filmi: Hemşire Lucia De Berk olgusu
The film of a true story: Nurse Lucia De Berk case
Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün
doi: 10.5505/tjob.2016.86158   2016; 3 - 3 | Sayfalar 173 - 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve damgalanma
Stigma and discrimination based on sexual orientation and gender identity
Aslıhan Akpınar
doi: 10.5505/tjob.2014.29491   2014; 1 - 3 | Sayfalar 149 - 153
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
15.
Fetüs ve Gebe Hakları Bağlamında Anne Adayı ve/veya Aileden Kaynaklanan Nedenlerle Fetüsün Zarara Uğrama Durumu
Fetal Harm Due to Maternal and/or Familial Reasons in the Context of Fetal and Maternal Rights
Sebahat Atar, Yasemin N. Yalım
doi: 10.5505/tjob.2018.36035   2018; 5 - 2 | Sayfalar 73 - 85

ÖĞRENCİNİN SESİ
16.
Ortak Ahlak mümkün mü?
Is there a Common Morality?
Vedat Menderes Özçiftci
doi: 10.5505/tjob.2016.57338   2016; 3 - 3 | Sayfalar 177 - 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF

VAKA ANALİZİ
17.
HIV/AIDS ve kanser vakalarında erdem etiği ve dürüstlük
Virtue ethics and veracity in HIV/AIDS and oncology cases
Oluwaseun Adeola Anifowose
doi: 10.5505/tjob.2016.28247   2016; 3 - 2 | Sayfalar 110 - 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
18.
Ulusal hemşirelik dergilerinin araştırma ve yayın etiği politikalarının dergi internet siteleri üzerinden incelenmesi
Examination of national nursing journals’ websites for their research and publishing ethics policies
Şerife Yılmaz Gören, Neyyire Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2015.25733   2015; 2 - 2 | Sayfalar 137 - 154

19.
Virginia Avenel Henderson’un Hemşirelik Tanımı Çerçevesinde Wit Filmi’ndeki Hemşire Susie Monahan Karakterinin Analizi
An Analysis of the Characteristics of Nurse Susie Monahan Character in ‘Wit’ Film within the Framework of Nursing Definition of Virginia Avenel Henderson
Güven Soner
doi: 10.5505/tjob.2018.42714   2018; 5 - 4 | Sayfalar 151 - 164

KİTAP ELEŞTİRİSİ
20.
Kitap eleştirisi
Book review
N. Yasemin Yalım
doi: 10.5505/tjob.2014.21931   2014; 1 - 1 | Sayfalar 74 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale