ISSN 2148-5917
Turkish Journal of Bioethics
One Heart Beat Away: a Look to Texas Heart Beat Law [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(3): 164-165 | DOI: 10.5505/tjob.2021.96530

One Heart Beat Away: a Look to Texas Heart Beat Law

Bircesu Uslu
Hacettepe University Medical Faculty

Keywords: Law, abortion, heart beat, right, pregnant

Bir Kalp Atışı Uzaklıkta: Texas Heart Beat Yasasına Bir Bakış

Bircesu Uslu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Yasa, kürtaj, kalp atışı, hak, hamile

Bircesu Uslu. One Heart Beat Away: a Look to Texas Heart Beat Law. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(3): 164-165

Corresponding Author: Bircesu Uslu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale