ISSN 2148-5917
Turkish Journal of Bioethics
An Ethical Analysis of the Movie “Lorenzo’s Oil” [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(1): 49-51 | DOI: 10.5505/tjob.2021.84755

An Ethical Analysis of the Movie “Lorenzo’s Oil”

Filiz Bulut
Department of History of Medicine and Ethics, Bursa Uludag University, Turkey

Keywords: medical ethics, physician, ALD disease

“Lorenzo’nun Yağı” Filminin Etik Açısından Analizi

Filiz Bulut
Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Bursa

Anahtar Kelimeler: tıp etiği, hekim, ALD hastalığı

Filiz Bulut. An Ethical Analysis of the Movie “Lorenzo’s Oil”. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(1): 49-51

Corresponding Author: Filiz Bulut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale