ISSN 2148-5917
Turkish Journal of Bioethics
Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 120-123 | DOI: 10.5505/tjob.2016.76476

Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills

Sinan Aydoğan
Nursing Program, Institute Of Health Sciences, Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: nursing student, clinical teaching, ethical problems

Hemşirelik öğrencilerinin klinik beceri kazanmaları sırasında karşılaştıkları etik problemler

Sinan Aydoğan
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencisi, klinik eğitim, etik problemler

Sinan Aydoğan. Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 120-123

Corresponding Author: Sinan Aydoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale