ISSN 2148-5917
Comparison of Traditional, Complementary Medicine Draft Regulations and Regulations [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 117-126 | DOI: 10.5505/tjob.2015.85856

Comparison of Traditional, Complementary Medicine Draft Regulations and Regulations

Onur Naci Karahancı, Ümit Yaşar Öztoprak, Mesut Ersoy, Çağrı Zeybek Ünsal, Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken
Department Of History Of Medicine And Medical Ethics, Hacettepe University, Ankara, Turkey

At the beginning of 2014 the Ministry of Health prepared a Regulation on Traditional, Complementary and Alternative Medicine Practices Draft and declared that, it’s final shape will be given after asking the opinion of the relevant authorities. Regulation on Traditional and Complementary Medicine Practices was promulgated in the Official Gazette with number 29158, on 27 October 2014.

The purpose of this study is to evaluate the scientific and ethical aspects in the context of; purpose, scope, terminology, right to health, secure access to health services and compare of traditional, complementary medicine draft regulations and regulations.

Keywords: medical ethics, traditional medicine, complementary medicine, regulation, turkey

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı'nın Karşılaştırılması

Onur Naci Karahancı, Ümit Yaşar Öztoprak, Mesut Ersoy, Çağrı Zeybek Ünsal, Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı, Ankara

Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılı başında taslak olarak hazırladığı ve ilgili kurumlardan görüş istedikten sonra son şeklini vereceğini bildirdiği, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, 27 Ekim 2014 tarihinde 29158 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çalışmanın amacı, kanıta dayalı tıbbi uygulamaların kapsamında yer almayan ve hastalar açısından risk/yarar değerlendirmesinin yapılmadığı, üstelik tartışmalı uygulamaların yer aldığı ilgili yönetmeliğin; amaç, kapsam, terminoloji, sağlık hakkı, sağlık hizmetlerine güvenli erişim bağlamında bilimsel ve etik açıdan değerlendirilmesi ve yönetmeliği ile yönetmelik ile yönetmelik taslağının karşılaştırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: tıbbi etik, geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp, yönetmelik, türkiye

Onur Naci Karahancı, Ümit Yaşar Öztoprak, Mesut Ersoy, Çağrı Zeybek Ünsal, Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken. Comparison of Traditional, Complementary Medicine Draft Regulations and Regulations. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 117-126

Corresponding Author: Onur Naci Karahancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale